Kohtulik võlgade sissenõudmine

Kohtuväline võlgade sissenõudmine asendub kohtuliku sissenõudmisega erinevatel põhjustel:

  • Võlgnikuga ei õnnestu ühendust saada.
  • Võlgnik ei täida tasumiseks antud lubadusi.
  • Võlg vaidlustatakse ja võlamenetlusel puudub kohtuväline lahend.
  • Võlanõuet on menetletud teatud aja ja varade analüüsi alusel oleks kohtuliku lahendi korral võimalik saavutada kiirem võlanõude rahuldamine kliendile.

Parima tulemuse saamiseks esindab kohtus Teid meie tütarettevõte CKE Õigusbüroo OÜ, mis lisaks kohtumenetlusele pakub ka muud õigusabi (lepingute koostamine, esindamine läbirääkimistel, esindamine pankroti- või likvideerimismenetluses).